Behandlingar


Sjukgymnastik

På Eskilstuna Sport & Rehab träffar du sjukgymnaster med lång erfarenhet av utredning, diagnostisering och behandling av besvär och skador från rörelseapparaten. Här behandlas bland annat smärttillstånd från nacke, axlar, armbåge, rygg och knä.

 

Eskilstuna Sport & Rehab erbjuder

  • OMT - Ortopedisk manuell terapi

  • MDT/McKenzie - Mekanisk diagnostik och terapi 

  • Rehab efter operation och ortopediska skador

  • Ergonomisk rådgivning (t ex hållning, lyftteknik)

  • Medicinsk laser

  • Akupunktur

  • Artrosskola

 

Idrottsmedicin

På Eskilstuna Sport & Rehab träffar du sjukgymnast med specialistkompetens inom idrottsmedicin. Inom ramen för idrottsmedicin behandlas personer i alla åldrar och på alla nivåer för motions- och idrottsskador. Här får du en idrotts- och grenspecifik rehabilitering för återgång till din sport.


Exempel på skador som behandlas och rehabiliteras är menisk- och korsbandsskador, muskelbristningar, fotledsstukningar, nackskador och överbelastningsbesvär.

 

Eskilstuna Sport & Rehab erbjuder

  • Idrottsspecifik rehab efter operation och ortopediska skador

  • Idrottsspecifikt skadeförebyggande fysträning

  • Mjukdels- och triggerpunktsbehandling

  • Ergonomisk rådgivning (t ex hållning, lyftteknik)

  • Traktionsbehandling

  • Tejpning

  • Löpanalys

 

Fysisk aktivitet

På Eskilstuna Sport & Rehab träffar du sjukgymnast med specialistkompetens inom fysisk aktivitet. Här får du evidensbaserade råd och rekommendationer kring fysisk aktivitet för främjande av hälsa och som en del i sjukdomsprevention eller sjukdomsbehandling. Genom professionella råd och ett individbaserat stöd kan du få hjälp att hitta och komma igång med lämpliga motions- och aktivitetsformer, till exempel vid övervikt eller diabetes.


Råd om fysisk aktivitet för barn och unga baseras på rekommendationer framtagna av en expertgrupp och antagna av Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen.

 

Eskilstuna Sport & Rehab erbjuder

  • Hälsofrämjande fysisk aktivitet

  • FaR – Fysisk aktivitet på recept

  • Sjukdoms- och skadeförebyggande träning

  • Fysisk aktivitet som en del i sjukdomsbehandling